Take a fresh look at your lifestyle.
مرور رده

گیاهان دارویی

عرق خارشتر و خواص مصرف عرق خارشتر برای لاغری و سنگ کلیه

خواص مهم عرق خارشتر برای لاغری خار شتر  به انگلیسی Camelthorn  گیاهی است چند ساله سکه ارتفاع آن بین 20 تا 120 سانتی متر می باشد این گیاه خارهایی به طول 1 تا 6 سانتی متر دارد . خار این گیاه به رنگ سبز می باشد و همچنین برگ هایی بیضی شکل دارد…